Bel ons
+31 (0)35 699 32 60

De Coop en Haegen is verhuisd!

Een nieuw kantoor.

Wij zijn verhuisd naar:

Generaal de la Reijlaan 17
1404 BM Bussum.

Ons telefoonnummer blijft hetzelfde: 035 - 699 3260.

 
 
 


Nieuwsblog

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws.
2 minutes reading time (491 words)

Doe de Ondernemerstest…

doe-de-ondernemers-test-thumbZag laatst op het internet een ondernemerstest. Beloofde duidelijkheid over mijn ondernemersgeest. Ben je creatief, communicatief, gestructureerd of kritisch, zo viel te lezen. Heb dus meteen de test gedaan.

doe-de-ondernemers-testZag laatst op het internet een ondernemerstest. Beloofde duidelijkheid over mijn ondernemersgeest. Ben je creatief, communicatief, gestructureerd of kritisch, zo viel te lezen. Heb dus meteen de test gedaan.

‘Wat doe je als je een idee krijgt’, was de eerste vraag. Met vier mogelijke antwoorden. Variërend van ‘ik ga meteen aan de slag’ tot ‘ik maak eerst een grondige analyse’. Gevolgd door twaalf andere meerkeuzemomenten. Over de omgang met klanten, over zwakke punten, over sterke punten, over structuur of juist niet en over verkoopkracht. Heb ze naar eer en geweten ingevuld. En wat blijkt? Ik ben ‘een Sociale Communicator’. Met op een stevige tweede plaats ‘een Zorgvuldige Analysator’. Gevolgd door de kennelijk minder pregnant ontwikkelde eigenschappen ‘Vindingrijke Creator’ en ‘Gestructureerde Organisator’.

De uitkomst heeft mij niet van mijn stoel doen vallen, eerlijk gezegd. Maar wel aan het denken gezet. Niet over de uitkomst overigens, maar over de vragen. Want is het belangrijk om als ondernemer je eigen persoonlijke mix te kennen? In de wetenschap dat iedereen een beetje van alles zal hebben. De een wat meer van het een, de tweede wat meer van het andere. Natuurlijk, er zijn mensen voor wie het ondernemerschap niks is. En je mag hopen dat deze mensen – door een test of goed advies van naasten - ervan worden weerhouden voor eigen rekening en risico aan de slag te gaan. Maar voor het overige zijn er – zeker in deze tijden – voor ondernemers belangrijker vragen te beantwoorden, toch? Alleen staan die niet in de test.

Zoals de vraag: heb ik als ondernemer een duidelijke agenda voor de toekomst? Zeker 75% van alle MKB-ondernemers heeft dat dus niet. Terwijl het belang ervan exponentieel toeneemt. En stel ook eens de vraag: ‘stuur ik in mijn bedrijf op onderscheidend vermogen’. Want ook hier geldt: driekwart doet dat niet. En dat in menige verdringingsmarkt. Of de vraag: in hoeverre kijken mijn (potentiële) klanten naar mijn producten en diensten’? Waarbij alle toekomstvisies erop wijzen dat het steeds meer zal gaan om ‘geleverde toegevoegde waarde’. En deze: ‘hoe onderscheidend is kwaliteit in mijn branche’? Daar waar kwaliteit vaak zó vanzelfsprekend wordt gevonden, dat het alleen nog maar in negatieve zin ‘het verschil’ kan maken. Oh ja, en ook deze vraag is interessant: ‘als ik héél eerlijk ben, hoe eenzaam ben ik eigenlijk’. Wetende dat de meeste ondernemers eigenwijs zijn, kansen zien en zelfvertrouwen hebben, maar slechts weinigen een (o zo noodzakelijk) kritisch klankbord organiseren.

Ooit is mij voorgehouden dat de kwaliteit van antwoorden in hoge mate wordt bepaald door de kwaliteit van de vragen. En volgens mij klopt dat ook. Met anderen woorden: het zijn niet de antwoorden waar ondernemers naarstig naar op zoeken moeten. Zij moeten op zoek naar de juiste vragen. Dat is in feite de meest betrouwbare ondernemerstest.

 
De verhalen over accountants…
Een aardige start van de dag…